POLÍTICA DE PRIVACITAT

Llegiu la nostra Política de Privacitat detingudament per comprendre la nostra política i pràctiques pel que fa al tractament de dades personals. La nostra Política de Privacitat està composta per:

• Informació i consentiment
• Responsable del tractament
• Finalitat de tractament de les dades i categoria de les dades
• Fonts de dades personals
• Legitimació per tractar les seves dades personals
• Els seus drets i accés a les seves dades i mesures de seguretat
• Política de galetes

1. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’usuari presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni a través de la pàgina web puguin ser tractades.

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DADES D’IDENTIFICACIÓ

Denominació comercial: SOM VIA CONSULTORIA

L’informem que el responsable del tractament de les dades personals recollides a través de la pàgina web és la SOCIAL VIA, S.L., les dades d’identificació de la qual són les següents:

Titular: SOCIAL VIA, S.L.
Inscrita en: Registre Mercantil de Barcelona
Domicili social: Carrer Natzaret, 119-129 de Barcelona (CP 08035)
CIF: B67557595

Contacte
Telèfon: 93 4351579
Adreça de correu electrònic: info@somviaconsultoria.cat

3. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES I CATEGORIES DE DADES TRACTADES

GRUP SOM VIA garanteix la protecció i confidencialitat de qualsevol de les dades personals que ens proporcionin els nostres clients / usuaris / interessats, i es tractaran les dades de casa usuari de manera manual o automatitzada per a les finalitats que es detallen a continuació :

– Cobrir les necessitats de suport, protecció i garantia de tots els drets (personals i patrimonials) i promoure l’autonomia personal de les persones incapacitades judicialment o en procés d’incapacitació en els termes que estableixi la corresponent resolució judicial.

Atenent a les finalitats, les categories de dades que tractem són les següents:

• Informació de contacte personal (nom, cognoms, domicili, e-mail, telèfon …).
• Dades acadèmiques i dades professionals.
• Dades econòmiques, financeres, bancàries, salarials.
• Dades sanitàries necessàries per al desenvolupament de les nostres funcions.

4. TEMPS DE CONSERVACIÓ, MESURES DE SEGURETAT I COMUNICACIÓ DE LES SEVES DADES

Les dades personals es conservaran mentre romangui vinculat al responsable i seran tractades exclusivament per a les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui el seu consentiment, en els casos que sigui procedent. Un cop desvinculat del responsable, en cas de ser necessari, es conservaran bloquejades les seves dades personals durant els terminis previstos legalment.

GRUP SOM VIA garanteix la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament, havent adoptat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat.

Per a la prestació dels seus serveis, gestió dels mateixos i compliment de la normativa aplicable, GRUP SOM VIA podrà comunicar les dades personals a: (1) Administracions públiques competents en el sector d’activitat del responsable, (2) Bancs i entitats financeres per necessitats del servei, en els casos legalment previstos a (3) Forces o Cossos de Seguretat i (3) als encarregats de tractament, quan això és necessari per a la prestació del servei.

Al seu torn l’informem que GRUP SOM VIA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats. Tot i això, en cap cas portarem a terme qualsevol de les següents accions en relació amb les dades personals que ens siguin facilitades pels usuaris del lloc web:
• cedir-los a altres persones o entitats, sense el vostre consentiment previ.
• transferir-los a altres estats, sense el vostre consentiment previ.

5. LEGITIMACIÓ PER A TRACTAR LES SEVES DADES

La legitimació perquè GRUP SOM VIA tracti les seves dades és el consentiment de la persona interessada a accedir a qualsevol dels nostres serveis, o dels seus representants legals, així com, en altres casos, les resolucions judicials, o protegir interessos vitals de l’interessat.

6. ELS SEUS DRETS

Les seves dades personals seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de GRUP SOM VIA amb la finalitat de donar una efectiva resposta o prestació dels serveis sol·licitats. En aquest sentit, l’usuari consenteix, de forma expressa, el tractament de les seves dades personals remeses a GRUP SOM VIA, per a les finalitats indicades en aquest document.

L’usuari / client podrà en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, limitació, de no ser objecte de decisions automatitzades i supressió (o oblit) comunicant-ho per escrit a GRUP SOM VIA al domicili situat a Barcelona (08035), carrer de Natzaret, 119-129 de Barcelona, o bé mitjançant correu electrònic a l’ adreça de correu electrònic info@somviaconsultoria.cat. En aquest escrit o correu electrònic hi haurà de constar la següent informació:

• Nom i cognoms de l’interessat
• Fotocòpia del DNI de l’interessat
• Petició en què es concreta la sol·licitud
• Domicili a efectes de notificacions
• Data i signatura del sol·licitant
• Documents acreditatius de la sol·licitud

7. POLÍTICA DE COOKIES

La Política de Cookies (o Política de Galetes) d’aquest portal web ha sigut establerta de conformitat amb les disposicions establertes a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).

Queden exceptuades a l’abast d’aquesta normativa les galetes necessàries per permetre únicament la comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa, i les estrictament necessàries per prestar un servei expressament sol·licitat per l’usuari.

La galetes són una petita informació enviada per un lloc web que és emmagatzemada en el navegador de l’usuari, i els successius llocs web poden consultar l’activitat prèvia de l’usuari. És un arxiu que es descarrega a l’equip de l’usuari amb la finalitat d’emmagatzemar dades i que permeten al propietari del web conèixer els hàbits de l’usuari, i oferir-li productes en funció de les seves preferències. Les galetes s’utilitzen també per a realitzar seguiments d’usuaris al llarg d’un lloc web, per crear perfils i per mantenir estadístiques d’ús.

A www.somvia.org NOMÉS utilitzem galetes tècniques. No obstant això i per a major transparència, l’informem que les galetes tècniques que utilitzem són dels tipus a continuació assenyalats:

Galetes de sessió de reproductor multimèdia.Galetes d’entrada de l’usuari
Galetes de seguretat de l’usuari.
Galetes de personalització de la interfície de l’usuari.

Per utilitzar aquest Lloc Web no resulta necessària la instal·lació de galetes. L’usuari pot no acceptar-les o configurar el seu navegador per bloquejar-les i, si escau, eliminar-les

L’usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el seu ordinador, administrant les seves galetes des de Firefox, Chrome, Opera i Safari.

Si vol fer alguna consulta sobre les galetes (tècniques) que s’instal·len a través d’aquest lloc web, contacti amb nosaltres a través de la següent adreça electrònica: info@somviaconsultoria.cat

SOM VIA CONSULTORIA

C/ Nazaret, 119-129 – 08035 Barcelona. | Telèfon: 934 56 24 95 | info@somviaconsultoria.cat