POSEM A L’ABAST DE LES ORGANITZACIONS SERVEIS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT PER TAL D’AFAVORIR EL SEU APODERAMENT EN PROCESSOS D’INNOVACIÓ I MILLORA CONTÍNUA.

Som experts i compromesos amb les persones, compartim el millor de nosaltres.

Som conscients que les organitzacions requereixen de solucions a mida que les permeti créixer, doncs partim de la nostra pròpia experiència com a Grup.

Per aquest motiu, acompanyem les organitzacions a desenvolupar i implantar millores reals en el seu dia a dia, adaptades i dissenyades a les seves necessitats, i que en cap cas impliquin perdre la seva pròpia essència.

1
Planificació
Estratègica

“Només hi ha cinc notes musicals, però les combinacions d’aquestes cinc donen lloc a més melodies del que mai s’escoltarà”.
Sun-Tzu

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?

Després de treballar la nostra Planificació Estratègica al llarg dels anys, hem après que el que necessita una organització és veure quin és el seu futur i treballar de forma ordenada per aconseguir-lo.

Veure un repte a llarg termini i no assolir-lo resta la motivació dels nostres equips. És per aquest motiu, que acompanyem les organitzacions a identificar els reptes de futur, des de l’anàlisi de la situació actual, i com amb els propis recursos es poden assolir.

BENEFICIS

Millora de la governança

Assoliment de reptes de futur

Procés participatiu i millora en la gestió del canvi

Millora del coneixement i l’aplicabilitat

1
Planificació
Estratègica

“Només hi ha cinc notes musicals, però les combinacions d’aquestes cinc donen lloc a més melodies del que mai s’escoltarà”.
Sun-Tzu

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?

Després de treballar la nostra Planificació Estratègica al llarg dels anys, hem après que el que necessita una organització és veure quin és el seu futur i treballar de forma ordenada per aconseguir-lo.

Veure un repte a llarg termini i no assolir-lo resta la motivació dels nostres equips. És per aquest motiu, que acompanyem les organitzacions a identificar els reptes de futur, des de l’anàlisi de la situació actual, i com amb els propis recursos es poden assolir.

BENEFICIS

Millora de la governança

Assoliment de reptes de futur

Procés participatiu i millora en la gestió del canvi

Millora del coneixement i l’aplicabilitat

2
Sistemes
de Qualitat i
Medi Ambient

“Després d’escalar una muntanya molt alta, descobrim que hi ha moltes altres muntanyes per escalar”.
Nelson Mandela

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?

Som experts en Sistemes de Qualitat basats en la NORMA UNE-EN-ISO 9001:2015, 14001:2015 i en el Model d’Excel·lència EFQM.

Des de SOM VIA Consultoria us acompanyem a conèixer els diferents sistemes de gestió de qualitat. L’implantarem junts. Estarem  al vostre costat en el  desplegament i posada en marxa.

En tots els casos, la seva implementació garanteix estar preparat per a la gestió diària i afrontar les accions que els diferents finançadors i clients avui demanen.

BENEFICIS

Millorar la gestió i eficiència, i identificar les fortaleses

Reconeixement internacional i reforç de la imatge

Promoure la creativitat, innovació i aprenentatge

Garantia de bones pràctiques i funcionament

2
Sistemes
de Qualitat i
Medi Ambient

“Després d’escalar una muntanya molt alta, descobrim que hi ha moltes altres muntanyes per escalar”.
Nelson Mandela

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?

Som experts en Sistemes de Qualitat basats en la NORMA UNE-EN-ISO 9001:2015, 14001:2015 i en el Model d’Excel·lència EFQM.

Des de SOM VIA Consultoria us acompanyem a conèixer els diferents sistemes de gestió de qualitat. L’implantarerm junts. Estarem  al vostre costat en el  desplegament i posada en marxa.

En tots els casos, la seva implementació garanteix estar preparat per a la gestió diària i afrontar les accions que els diferents finançadors i clients avui demanen.

BENEFICIS

Millorar la gestió i eficiència, i identificar les fortaleses

Reconeixement internacional i reforç de la imatge

Promoure la creativitat, innovació i aprenentatge

Garantia de bones pràctiques i funcionament

3
Gestió
Organitzativa

“El canvi és inevitable. El creixement és opcional”.
John Maxwell

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?

Des de la nostra experiència, acompanyem les organitzacions a desenvolupar diferents eines per a la millora de la  seva gestió.

Entre d’altres, destaquem:

— Gestió per processos i d’equips.
— Elaboració d’indicadors de gestió i quadre de comandament.
— Elaboració projectes de gestió de serveis.
— Gestió de la informació de l’Entitat.
— Elaboració programes de patrocini i plans de comunicació.
— Acompanyament a jornades i actes.
— Autocontrols APPCC i guia de pràctiques correctes d’higiene per a l’elaboració i servei de menjars.
— Elaboració de guies de bones pràctiques ambientals.

BENEFICIS

La implementació d’aquestes eines ajudaran a millorar la gestió de les organitzacions

3
Gestió
Organitzativa

“El canvi és inevitable. El creixement és opcional”.
John Maxwell

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?

Des de la nostra experiència, acompanyem les organitzacions a desenvolupar diferents eines per a la millora de la  seva gestió.

Entre d’altres, destaquem:

— Gestió per processos i d’equips.
— Elaboració d’indicadors de gestió i quadre de comandament.
— Elaboració projectes de gestió de serveis.
— Gestió de la informació de l’Entitat.
— Elaboració programes de patrocini i plans de comunicació.
— Acompanyament a jornades i actes.
— Autocontrols APPCC i guia de pràctiques correctes d’higiene per a l’elaboració i servei de menjars.
— Elaboració de guies de bones pràctiques ambientals.

BENEFICIS

La implementació d’aquestes eines ajudaran a millorar la gestió de les organitzacions

4
Implantació de
Models d’intervenció
en l’atenció centrada
en la persona

“Els detalls marquen la diferència”.
Tom Peters

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?

Amb una visó humana i innovadora, des de SOM VIA Consultoria impulsem la implementació i consolidació de models d’atenció on la persona és la protagonista. Alhora, facilitem indicadors per valorar el grau d’implantació i seguiment en el temps.

Volem donar-vos els instruments que permetin la personalització, la proximitat i el dret a decidir de les persones ateses davant els reptes de la pràctica del dia a dia.

 BENEFICIS

Garantia de bones pràctiques i funcionament

Millora en l’atenció de les persones

4
Implantació de
Models d’intervenció
en l’atenció centrada
en la persona

“Els detalls marquen la diferència”.
Tom Peters

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR?

Amb una visó humana i innovadora, des de SOM VIA Consultoria impulsem la implementació i consolidació de models d’atenció on la persona és la protagonista. Alhora, facilitem indicadors per valorar el grau d’implantació i seguiment en el temps.

Volem donar-vos els instruments que permetin la personalització, la proximitat i el dret a decidir de les persones ateses davant els reptes de la pràctica del dia a dia.

 BENEFICIS

Garantia de bones pràctiques i funcionament

Millora en l’atenció de les persones

SOM VIA CONSULTORIA

C/ Nazaret, 119-129 – 08035 Barcelona. | Telèfon: 934 56 24 95 | info@somviaconsultoria.cat